Toimintasuunnitelman perusteet

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus kiteytyy viiteen L-kirjaimeen: laulu, liikunta, luonto, leikki ja luovuus.

Pikku-Peikon Pesä tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja noudatamme varhaiskasvatus lakia joka on tullut voimaan syksyllä 2018. Lähtökohtana on lasten ja perheiden tarpeisiin vastaava, lasten vahvuuksia painottava pedagogiikka, elämyksellisyys. Jokainen lapsi osallistuu ja oppii ryhmässä omista lähtökohdistaan, oman mielenkiinnon ja herkkyyskautensa mukaisessa tahdissa. Tärkeää on iloisen toiminnallisuuden painottaminen, yhdessä tekeminen, osallisuus (lasten ja perheiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa).

Toimintaympäristössä, sisä- ja ulkotiloissa, huomioidaan ekologisuus, kierrätys, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys. Sisustus on pirteää, iloista, ”lasten näköistä” ja se mahdollistaa päivittäisen vauhdikkaankin liikkumisen sekä leikin! Hankitaan aina mahdollisuuksien mukaan hyväkuntoista kierrätettyä kalustusta ja välineistöä.

Päiväkoti Pikku-Peikon Pesä tarjoaa 3-5-vuotiaille lapsille lapsenomaisen, lämpimän ja läheisen päiväkotiympäristön, jossa lapsen yksilöllisyyttä arvostetaan ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon. Oman persoonallisuuden ja positiivisen minäkuvan kehittymisen ohella on tärkeätä auttaa lasta kasvamaan ryhmän jäseneksi. Leikin ja toiminnan avulla lapsen sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ja hän oppii uusia asioita. Lapsi tarvitsee myös mahdollisuuden hiljaisuuteen, rauhalliseen oloon ja lepoon.

Pieni lapsiryhmä ja koko henkilökunnan tuttuus lapsille ja vanhemmille, kodinomainen pieni yhden ryhmän päiväkoti jossa tehdään itse ruoka omalle ryhmällemme.

Toimintaperiaatteet

Pikku-Peikon Pesän päiviä värittävät liikunta ja leikit, retket, musiikki, kädentyöt, sadut sekä ulkoilu, unohtamatta arkipäivän askareita. Toimintaa suunnitellaan osallisuuden hengessä yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Uuden varhaiskasvatuslain pedagogiikka on pilkottu 5 osa-alueeseen, tästä löytyy tietoa mm. youtube:stä ja sieltä löytyy hyviä käytännön esimerkkejä uuden vasun ja varhaiskasvatuslain aiheista.

1. Kielten rikas maailma


2. Ilmaisun monet muodot


3. Minä ja meidän yhteisömme


4. Tutkin ja toimin ympäristössämme


5. Kasvan, liikun ja kehityn.Yhteenveto

Toiminnalla vastaamme asiakkaiden, perheiden ja lasten tarpeisiin: Perheet haluavat joustavaa päivähoitoa ja laadukasta varhaiskasvatusta lapsille. Lapset tarvitsevat turvallisen, tutun paikan, pysyvät suhteet tuttuihin hoitajiin sekä ryhmän, jossa saavat elää iloisen, ”lapsen näköisen” päivän leikkien ja oppien.Viikottaisen ohjelman vanhemmat näkevät päiväkodin ilmoitustaululta sekä whatsapp ryhmästä, jonne myös dokumentoidaan ajantasaisesti meneillään olevia päivän puuhia. Internetissä tapahtuvaan tiedottamiseen ja esim. kuvien julkaisuun pyydetään vanhemmilta tarvittavat luvat.

Näitä toimintasuunnitelman perusteita ohjaa varhaiskasvatuslaki jota noudatamme. Meillä tehdään itse ruoka omalle ryhmällemme omassa keittiössämme. Valitettavasti meillä ei voida tehdä kovin haastavia ruokavalioita esim. moni ruoka-aine allergioita.


Opetamme lapsille ekologisia ajatusmalleja sekä lajittelemme roskia ja ruoka-aineita esim. biojäte. Viemme lajiteltuja roskia myös kauppojen pihalla oleviin jätteiden lajittelu pisteisiin.Pikku-Peikon Pesän tavoitteena on olla paikka, jossa kaikilla peikoilla, isoilla ja pienillä, on mukava olla.